İçinde EN geçen kelimeler

İçinde EN geçen kelimeler 31219 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde EN geçen kelimeler

25 harfli

`önce-sonra` deney düzeni, (bir işin) içinden çıkmak, (bir şeyden) ileri gelmek, (bir şeyden) mahrum olmak, (bir yerin) içinden olmak, (biri) vazifesinden olmak, (birine) yüksekten bakmak, (birini) çileden çıkarmak, (birini) teneşir paklamak, (birinin) dümenini bozmak, (birinin) izinden yürümek, (birinin) üstünden geçmek, abomazal refluks sendromu, acele yürüyen yolda kalır, açınıklarda renk almaşımı, Adenovirüs enfeksiyonları, adımsal kendiyle bağlaşım, Adriyatik'ten Çin Seddine, ağır taş yerinden oynamaz, Ahn-Schmidt moment koşulu, akalınlı deniz kırlangıcı, ...

24 harfli

(bir yere) kendini atmak, A.A.A. benzerlik teoremi, acele ile menzil alınmaz, Acipenser gueldenstaedti, adî diferansiyel denklem, adrenerjik sinir telciği, adventisyal plasentasyon, akla gelmeyen başa gelir, alacak verecekle ödenmez, algısal-devimsel öğrenme, almaç engelleyicisi ilaç, Aphyosemion occidentalis, Appenzellbaşlıklı tavuğu, ara yinelenim yükselteci, araç değişken tahmincisi, arkasından teneke çalmak, arkus dentalis inferiyor, arkus dentalis superiyor, arterya gastroduodenalis, arterya genus dessendens, arterya pudenda eksterna, ...

23 harfli

(bir işten) hariç olmak, (bir şeyden) geçilmemek, (bir şeyden) kapı açmak, (birinden) yaka silkmek, (birine) içinden gülmek, (birine) tepeden bakmak, acı çiğdem zehirlenmesi, açık gözenekli cilalama, açil koenzim A sentetaz, adenohipofiz hormonları, adenoid kistik karsinom, afferent lenfatik damar, Afrika göçmen çekirgesi, Akdeniz bitki topluluğu, akım derken bokum demek, akral sakatlık sendromu, aktifleştirici enzimler, alkol dehidrojenaz, ADH, Allah (seni) inandırsın, Allah bana, ben de sana, Allah senden razı olsun, ...

22 harfli

“ bessel-hagen” tüzüğü, « benckiser » ultalığı, (bir işten) el yıkamak, (bir şeyden) baş almak, (bir şeyden) hayır yok, (bir şeyden) kâm almak, (bir şeyden) söz etmek, (bir şeye) renk gelmek, (birinden) fikir almak, (davayı) nakzen görmek, ABD Ölçünler Enstitüsü, Abel integral denklemi, acı bakla zehirlenmesi, Ackerman yönlendirmesi, açık deniz balıkçılığı, açık denklik bağıntısı, açıklama seslendirmesi, adî deniz kaplumbağası, ağır tortu madenciliği, ağzına geleni söylemek, Ahameniş imparatorluğu, ...

21 harfli

(birinden) kan gitmek, (birini) deniz tutmak, (birini) zengin etmek, AB akdeniz politikası, AB genişleme komiseri, açık deniz sözleşmesi, açık toplum enstitüsü, adamakla mal tükenmez, addan fiil türeten ek, aditus nazosfenoideus, adrenerjik agonistler, adreslenmiş sürücüler, ağaç kökünden yıkılır, Ainovirüs enfeksiyonu, ak üçgül zehirlenmesi, Akdeniz sahil humması, akım denkleşim bilimi, akış çizeneği simgesi, akut mide genişlemesi, al renkli şakrak kuşu, al-renkli şakrak kuşu, ...

20 harfli

“ baumgarten” tüzüğü, A grubu hisse senedi, AB enerji politikası, Aberden Angus sığırı, abomazum genişlemesi, açıkfora kenarbıçağı, adamlık sende kalsın, adenokistik karsinom, adreslenmiş dosyalar, Aedes taeniorhynchus, Aequidens tetramerus, agraf uygulama pensi, ağaç kemiren karınca, akciğer ventilasyonu, Akdeniz kıyı humması, Akdeniz kum engereği, Akdeniz meyve sineği, aklına geleni yapmak, akrosentrik kromozom, aktiflenmiş kompleks, al benden de o kadar, ...

19 harfli

(birini) bent etmek, (birini) fena etmek, 1,2-dimetoksibenzen, 2,4,6-triklorofenol, AB gençlik programı, Acipenser stellatus, acoustic instrument, Actinidia chinensis, açıklayıcı değişken, addan ad türeten ek, adrenerjik reseptör, adrenerjik sinirler, adrenokortikotropin, adrenokortikotrufin, Aedes leucocelaenus, Aedes polynesiensis, Aequidens eurviceps, afin kümenin boyutu, agraf çıkarma pensi, ağır evren ışınları, ağırlaştırıcı neden, ...

18 harfli

... elinden çıkmak, « benette » kırığı, aba yeninden atmak, abannaya debennéye, abortif enfeksiyon, absorbe edilebilen, Accipiter gentilis, Acipencer ruthenus, Acipenser ruthenus, açık güvence ödeği, açıklanan değişken, adenililtransferaz, adesidual plasenta, adventisya hücresi, aglütinojen aşılar, ağaç yaşken eğilir, ağrılı dikelgenlik, Akdeniz politikası, akrep zehirlenmesi, aksidental parazit, akut rumen asidozu, ...

17 harfli

(birinin) elinden, 1,1-difloroetilen, A-limitlenen dizi, abdominal gözenek, adenozin deaminaz, adrenal hormonlar, adventisyal hücre, Aequidens pulcher, afferent arteryol, ağ yönlendiricisi, ağırını yeñnitmek, ağzı teneke kaplı, Aitken tahmincisi, akarien sayrılığı, Alentejana sığırı, alevlendirebilmek, alevlenme noktası, alıcı denet odası, alıcılı bildirmen, Aloutta seniculus, alt çene kısalığı, ...

16 harfli

“ budin” bengisi, -den yana çıkmak, (toynbee) denemi, 1,5-pentandiamin, 2,4-dinitrofenol, Aalen tahmincisi, Acipencer sturio, Acipenser sturio, Acipenseriformes, ActiveX denetimi, açık (renk için), açık saman rengi, Açılım (genetik), açılış dengelemi, adalet genelgesi, adi hisse senedi, adi maden kömürü, adrenal virilizm, adrenerjik almaç, adventif embriyo, Aedes canadensis, ...

15 harfli

-den yana olmak, 2,3-pentandiyon, abdominal diken, açık dikdörtgen, açık kahverengi, adam beğenmemek, adam sendecilik, adenilat siklaz, adenomiyofibrom, adrenal korteks, adrenal medulla, Aedes spencerii, afin bileşenler, ağzı kenetlilik, ahengi bozulmak, Ailurus fulgens, Akdeniz bölgesi, Akdeniz hamsisi, Akdeniz havzası, Akdeniz humması, Akdeniz kalkanı, ...

14 harfli

(-den) bu yana, abassöğodeneme, abieninik asit, açılır pencere, adenosklerozis, afferent damar, afferent sinir, afibrinojenemi, Afrika lenfomu, Afrika tenyası, ağır örenleyiş, ağkat izlenimi, ahenk sağlamak, ahenkleştirmek, Ahmetdanişmend, aile izlencesi, Ailurusfulgens, Aitken teoremi, Akdeniz filosu, Akdeniz iklimi, Akdeniz mavisi, ...

13 harfli

abisal bentik, Acipenceridae, Acipenseridae, açılış töreni, adalar denizi, adenilik asit, adenokarsinom, adenovirüsler, adrenalektomi, afin denklemi, aglutinojenik, ağartı işeyen, ağıl keneleri, ağır hidrojen, Ağızörengüney, ahenk kaidesi, ahenk tahtası, ahenk vurgusu, ahenkleştirme, ahır denemesi, ahır keneleri, ...

12 harfli

1,3-bütadien, A-C sendromu, abalı firenk, abassöğodene, ABD senatosu, abiyogenetik, ad senterisi, adam öldüren, adam sen de!, adam sendeci, aday öğrenci, adenohipofiz, adenokondrom, adenomatozis, adenomiyozis, Adenoviridae, adrenomegali, adrenotropik, agametogenez, agamogenetik, agamogenezis, ...

11 harfli

abba düzeni, Abdülmennan, abla genneş, acı genirek, acı genirik, açık çokgen, açılır menü, Aden ülseri, adenokanser, adenolenfom, adenomatoid, adrenal bez, adrenolitik, adventisyus, agenitalizm, aglutinojen, aglütinogen, aglütinojen, ağır engini, ağır işiten, ağzı esenli, ...

10 harfli

-den ötürü, abiyogenez, accidental, acerlenmek, acı genrik, açık deniz, açık senet, adenoblast, adenolipom, adenomatöz, adrenalizm, adrenerjik, adventisya, agamogenez, ağaç delen, ağaş delen, Ağaşenliği, ahenk yeri, ahenklilik, ak sülümen, ak yenirce, ...

9 harfli

-den yana, -den yanı, a tencere, abiyogeni, absorbent, acel yeni, acentelik, acer yeni, acı veren, acilenmek, Acunseven, açıkketen, adaptojen, adeniform, adenin, A, adenokrom, adi senet, adrenalin, aerojenik, ağ yemşen, ağaçdelen, ...

8 harfli

-selenol, abdusens, Acarkent, aceleten, acıtenek, Adagören, adenilat, adenitis, adenomer, adenosel, adenosit, adenozin, adifenin, advenire, adventif, afferent, agenezis, Ağaçören, Ağcakent, Ağcaören, Ağızören, ...

7 harfli

abdomen, acayeni, acükten, Adakent, Adaören, adenoid, adenoit, adenoma, ağanene, ağbenek, Ağveren, ahengeç, ahenkli, ahırven, ahlaken, Akbelen, Akbenli, Akdeniz, akdiken, Akdüven, aksenik, ...

6 harfli

-cimen, absent, acente, acilen, adenit, adenom, agenez, ağense, Ağören, ahiren, akdene, Akkent, Akören, alaten, albeni, alenen, Alören, ameden, amenna, amentü, anagen, ...

5 harfli

acene, agena, ağben, ahenk, ahren, Ahsen, akben, aklen, akren, Aksen, aleni, aleni, Alten, anten, arden, arena, argen, Asena, aslen, asren, aşene, ...

4 harfli

-jen, aden, ahen, aken, amen, asen, ayen, been, bena, bend, bene, beng, benğ, beni, benk, bent, benz, bien, cenç, cene, ceng, ...

3 harfli

beñ, ceñ, çen, den, enâ, enç, ene, eng, enğ, eni, enk, ens, Enz, fen, hen, ken, len, men, nen, ren, señ, ...

2 harfli

Kelime Ara