ENİ ile biten kelimeler

ENİ ile biten veya sonunda ENİ olan kelimeler 762 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

eni aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. eni anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ENİ ile biten kelimeler

25 harfli

`önce-sonra` deney düzeni, dört-üç-üç (4-3-3) düzeni, ki-kare rastsal değişkeni, matrisin ij-inci bileşeni, otomatik öğütme değirmeni, tikel olumsuzluk yöneteni, tümel olumsuzluk yöneteni

24 harfli

insan plasenta laktojeni, kontrol rassal değişkeni, koyun plasenta laktojeni, tikel olumluluk yöneteni, transplantasyon antijeni, tümel olumluluk yöneteni, ulusal bilgi akış düzeni, üst sınır denetim düzeni, veri hazırlama işletmeni, yönetmen-alıcı yönetmeni, yükseklik ayaklan üçgeni

23 harfli

biyomekanik oyun düzeni, bulaşıcı protein etkeni, rektal muayene eldiveni, tek bayt kotlama düzeni

22 harfli

Coghill gelişim düzeni, dizimsel tür değişkeni, eğilim-çevrim bileşeni, glikoz tolerans etmeni, gürbüzlük değiştirgeni, havalandırma gözetmeni, ikinci takım yönetmeni, insan lökosit antijeni, kepekli sorgum glüteni, kesikli veri değişkeni, millî eğitim yönetmeni, renk karıştırma düzeni, say beni, sayayım seni, tekgözeli deney düzeni

21 harfli

başlangıç karsinojeni, beyin-omurilik ekseni, ikili seçim değişkeni, ilkel ortaklık düzeni, mantıksal sıra düzeni, Osmanlı toprak düzeni, özel eğitim denetmeni, özel eğitim öğretmeni, sözlendirme yönetmeni, televizyon bildirmeni, veri tabanı yönetmeni, webbot kayıt kileşeni, zenginleştirme etkeni

20 harfli

ardaşık deney düzeni, egemen tanıma töreni, enteretoksemi etkeni, erişilemezlik nedeni, genel sayışım düzeni, gök gürültüsü etmeni, ilköğretim denetmeni, ilköğretim yönetmeni, otomatik ayar düzeni, televizyon öğretmeni, televizyon yönetmeni

19 harfli

aynanın asal ekseni, beyin-alerji ekseni, bitişik yapı düzeni, cimnastik öğretmeni, çapraz deney düzeni, çöpelcan ergirtkeni, dağınık eten düzeni, değişirlik bileşeni, geçici kabul düzeni, geliş sırası düzeni, insan uçurma düzeni, karşıt denge düzeni, koşu yeri yönetmeni, Kristoffel bileşeni, merceğin ana-ekseni, olgusal sıra düzeni, ortak piyasa düzeni, pissu akıtma düzeni, sağdan sıfır böleni, soldan sıfır böleni, yarış baş yönetmeni, ...

18 harfli

bakanlık denetmeni, basınçlı su düzeni, boyuna dalga treni, çifyıldız bileşeni, çöpelcan yönelgeni, dış ticaret üçgeni, düşey konaç ekseni, gerçek sayı ekseni, hator sütun düzeni, kesit deney düzeni, koltuk eten düzeni, makro değiştirgeni, mirî toprak düzeni, orkestra yönetmeni, ortalamalar kökeni, plasenta laktojeni, plasenta östrojeni, Rasbora einthoveni, söyleşme yönetmeni, yanay konaç ekseni, yer altı merdiveni

17 harfli

ameliyat eldiveni, atmosfer bileşeni, ayrık yapı düzeni, bağıntı değişkeni, basamaklar düzeni, başlama meridyeni, belediye encümeni, botulismus etkeni, cezaevi öğretmeni, çevre eten düzeni, dezavantaj etkeni, eczacı teknisyeni, görüntü yönetmeni, kenar eten düzeni, kıl folikülü beni, kırıntı değirmeni, kirişler dörtgeni, kontrol değişkeni, kuvvetler çokgeni, kümenin tümleyeni, mercek ana ekseni, ...

16 harfli

araştırma evreni, art teker ekseni, ateşlik iletkeni, başlangıç öğleni, börtliyen dikeni, bulaşık eldiveni, canavar serüveni, çekirge ötleğeni, dış tecim düzeni, düzlük yönetmeni, Euler belirtkeni, gagalanma düzeni, helmint antijeni, iki sınıf düzeni, immün cevap geni, izerge değişkeni, Kaldırak gezgeni, karşılama töreni, kirişler çokgeni, kopyalama kökeni, kuvvetler üçgeni, ...

15 harfli

alıcı yönetmeni, Amerika gürgeni, ani ölüm etkeni, applikat ekseni, apsisler ekseni, balık sütleğeni, balık sütliyeni, bataklık keteni, bataklık süseni, Boltzman etkeni, bozkır ötleğeni, buzul değirmeni, bülbudak yeleni, cevap değişkeni, çekirge öteğeni, çevre değişkeni, delgi işletmeni, deniz taş-emeni, devsütun düzeni, dıştecim düzeni, dişçi kerpeteni, ...

14 harfli

aktarmadirgeni, alan yönetmeni, ateş değirmeni, ayaklar üçgeni, ayaklık ekseni, baba kerpeteni, bağlama düzeni, bahçe ötleğeni, bakışım ekseni, balet eğitmeni, birikim etkeni, boya değirmeni, bulgarı düzeni, buturak dikeni, çakırca dikeni, çamaşır leğeni, çıkarım düzeni, çuvaldızdikeni, dalayan dikeni, dans yönetmeni, degirmi yimeni, ...

13 harfli

açılış töreni, Akpınarbeleni, arama bülteni, autric üçkeni, bağ doku beni, bahçe öteğeni, bahçeötleğeni, bale eğitmeni, banliyö treni, bardak likeni, bayrak töreni, beleni beleni, bira üretmeni, bulgur düzeni, cenaze töreni, cızcız dikeni, cingen dikeni, çalı ötleğeni, çarpma etmeni, çoğa tepegeni, çok iş düzeni, ...

12 harfli

ağlayan seni, anlam ekseni, aslın elmeni, aşama düzeni, aşkmerdiveni, ataş deymeni, ateş deymeni, Balçıkbeleni, bazofilopeni, Beydeğirmeni, beyin üçgeni, bilgi nedeni, bilgi şöleni, binit anteni, Birinci Yeni, bitki evreni, bulut etmeni, bulut geçeñi, Bükdeğirmeni, ciğer likeni, cimcikdikeni, ...

11 harfli

abba düzeni, Akdağmadeni, akım düzeni, alfa etkeni, anaç tikeni, anma töreni, ateş dikeni, atmadirgeni, boğa dikeni, boğa tikeni, böce dikeni, buğa dikeni, buğa tikeni, cazu tikeni, çalı dikeni, çit öteğeni, çitötleğeni, dağ öteğeni, dans düzeni, demirdikeni, deve dikeni, ...

10 harfli

bağ leğeni, baş dümeni, buber beni, buz pateni, ciğer beni, çılıdikeni, damar beni, devedikeni, Dor düzeni, el deymeni, Emişbeleni, eozinopeni, eritropeni, evren teni, gök ekseni, gök öğleni, güç düzeni, güç ekseni, güç etmeni, H antijeni, kan leğeni, ...

9 harfli

abiyogeni, acel yeni, acer yeni, anotojeni, çizgi eni, gelişteni, geştineni, glikopeni, gökekseni, göküçgeni, Güzçimeni, hanımteni, iş düzeni, kelermeni, kilermeni, kordeşeni, kurdeşeni, Kuşçimeni, lenfopeni, merçimeni, miyasteni, ...

8 harfli

ağmağeni, ayah eni, ayak eni, ben beni, deliseni, el freni, eñi yeñi, filogeni, G etmeni, lizogeni, lökopeni, monogeni, ocakkeni, ontogeni, p53 geni, RNA geni, sitopeni, sülemeni, Şeyhyeni, tiropeni, vay beni, ...

7 harfli

acayeni, apojeni, bekleni, besleni, bitdeñi, cevzeni, çekbeni, Dağyeni, dimyeni, emedeni, esireni, et beni, Ir geni, keyfeni, keyveni, kirmeni, körseni, köyveni, kurzeni, marseni, mormeni, ...

6 harfli

albeni, asteni, beceni, bedenî, beğeni, beleni, çeleñi, çeteni, dereni, direni, düzeñi, elleni, endeni, ermeni, F-geni, geçeni, gedeni, geleni, gödeni, gömeni, gözeni, ...

5 harfli

aleni, aleni, deeni, eteni, eveni, odeni, özeni

4 harfli

beni, çeñi, deni, geni, keni, leni, meni, neni, peni, Senî, şeni, yeni, zeni

3 harfli

eni

Kelime Ara