İçinde ENİ geçen kelimeler

İçinde ENİ geçen kelimeler 4200 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

eni aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. eni anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ENİ geçen kelimeler

25 harfli

`önce-sonra` deney düzeni, (birinin) dümenini bozmak, akalınlı deniz kırlangıcı, allojenik transplantasyon, ana izlenimlerinin etkisi, Asplenium adiantum-nigrum, belirlenimsel bağlaştıran, benign kutan histiyositom, benimsenir nitelik düzeyi, birincil mide genişlemesi, borcun yeniden finansmanı, cebirsel oyut genişlemesi, Choanotaenia infundibulum, Crenilabrus mediterraneus, Crenilabrus medîtteraneus, çemberkanal, denizyıldızı, damarsal kan gölmeçlenimi, değişkenin bağlı görünümü, deñiz koyunu, (su koyunu), deniz kuvvetleri komutanı, deniz-kızı-semendergiller, ...

24 harfli

ara yinelenim yükselteci, Avrupa Akdeniz ortaklığı, belirlenimsel bileşenler, benimsenir özürlü sayısı, bütçenin aleniyet ilkesi, bütçenin doğruluk ilkesi, bütçenin genellik ilkesi, Chrysanthemum parthenium, cismin sonlu genişlemesi, çeyrekler arası genişlik, çoklu yeniden etkin olma, damga genişliği kılavuzu, deniz kaplumbağasıgiller, deniz mühendisliği okulu, deniz-kaplumbağasıgiller, denizkızı semendergiller, dört yanı deniz kesilmek, düğüm genişletme damgası, erkenin korunması yasası, eşlenik cebirsel sayılar, eşlenik integral denklem, ...

23 harfli

Akdeniz bitki topluluğu, Allah (seni) inandırsın, arterya meningea mediya, beklenimli yaşam süresi, bengir bengir benilemek, biçimlenmenin ölçülmesi, biyomekanik oyun düzeni, boş gezenin boş kalfası, bulaşıcı protein etkeni, bütçenin açıklık ilkesi, çökellenimcil (kanartı), damak yelkeni yaşmacığı, damak yelkeni yirikliği, değişkenin denetlenmesi, deniz sümüklü böcekleri, deniz yüzey değişikliği, denizkaplumbağasıgiller, depremsel deniz dalgası, eskiyi yeniye geçtirmek, eşlenik Latin dördüller, eti senin, kemiği benim, ...

22 harfli

açık deniz balıkçılığı, adî deniz kaplumbağası, ağzına geleni söylemek, Ahameniş imparatorluğu, aklına geleni söylemek, apparatus urogenitalis, arterya dorsalis penis, ay yeñisi, (ay yiñisi), Azeri-Ermeni Çatışması, basyüklenimli salıngaç, belirlenimsel benzetim, belirlenimsel değişken, Bos primigenius taurus, bulaşımcıl tinciklenim, bütçenin birlik ilkesi, Coghill gelişim düzeni, dengelenmiş patojenite, dengenin dördüllenmesi, deniz kırlangıcıgiller, deniz taşıtları deneti, deniz-kırlangıcıgiller, ...

21 harfli

(birini) deniz tutmak, AB akdeniz politikası, AB genişleme komiseri, açık deniz sözleşmesi, Akdeniz sahil humması, akut mide genişlemesi, antijenik determinant, antijenik farklılaşma, artılı deniz esnemesi, aşırı et pürtüklenimi, ayrılabilir genişleme, başlangıç karsinojeni, bayağı denizkestanesi, beğenilmeyen benzetme, belirlenimsel seriler, beyin-omurilik ekseni, bölgenin dış yarıçapı, bölgesel lenfadenitis, büyük deniz yitircesi, dans düzeni notlaması, deniz altında çevirim, ...

20 harfli

abomazum genişlemesi, Aedes taeniorhynchus, Akdeniz kıyı humması, Akdeniz kum engereği, Akdeniz meyve sineği, aklına geleni yapmak, alçak yinelenim katı, Amoebotaenia cuneata, ardaşık deney düzeni, arsenik zehirlenmesi, atan damar genişlemi, basit yeniden üretim, basyüklenimli buzsul, basyüklenimli çınlaç, basyüklenimli üreteç, belirlenimsel eğilim, belirlenimsel ilişki, bendeniz cennet kuşu, benimseme kapasitesi, benimsetme bildirisi, birinci eniyi kuramı, ...

19 harfli

afin kümenin boyutu, ailenin parametresi, akciğer kireçlenimi, akciğer kömürlenimi, Akdeniz için birlik, antijenik mutantlar, antijenik reseptörü, anuyumsuz yenilemek, arterya bulbi penis, atrikozis konjenita, aynanın asal ekseni, bayağı deniz-hıyarı, belirlenimsel süreç, belirlenimsel terim, beyin-alerji ekseni, bitişik yapı düzeni, bitkisel yenilikler, böbrek irinlenimcil, bürmeç irincelenimi, cimnastik öğretmeni, çapraz deney düzeni, ...

18 harfli

aba yeninden atmak, adenililtransferaz, Akdeniz politikası, alopesia konjenita, Alouatta seniculus, aminoaçil adenilat, androjenik steroit, ara yinelenim katı, aracılık yüklenimi, Armeniaca vulgaris, Avro-Arap Akdenizi, bağırsak ğenişlemi, bakanlık denetmeni, bakteriyosinojenik, barsak düğümlenimi, barsak genişlemesi, basınçlı su düzeni, basit lenfadenitis, basyüklenim etkisi, bayağı denizhıyarı, beğenilen benzetme, ...

17 harfli

Aloutta seniculus, ameliyat eldiveni, androjenik bezler, anlam genişlemesi, anorojenik granit, antijenik değişim, ardçıl bücürlenim, ardlaşık döllenim, atmosfer bileşeni, atmosfer yenileme, ayrık yapı düzeni, bağıntı değişkeni, bakiyeyi yüklenim, Barbus holotaenia, basamaklar düzeni, başlama meridyeni, bayağı denizüzümü, belediye encümeni, belirlenir önerme, benimseme bölgesi, benimseme çizgisi, ...

16 harfli

Akdeniz Avrupası, Akdeniz diyaloğu, Akdeniz girişimi, Akdeniz ülkeleri, alan genişletici, alizogenik devir, alopesia senilis, alt yüklenicilik, ana deniz bilimi, anadeniz teknesi, araştırma evreni, art teker ekseni, ateşlik iletkeni, bağak bücürlenim, bant genişlemesi, başlangıç öğleni, bellek genişliği, benimseme sayısı, benimseme sınırı, benimseme süreci, benimsetilebilme, ...

15 harfli

adenilat siklaz, Akdeniz bölgesi, Akdeniz hamsisi, Akdeniz havzası, Akdeniz humması, Akdeniz kalkanı, akım yinelenimi, alan yinelenimi, alçak yinelenim, alıcı yönetmeni, allojenik greft, Amerika gürgeni, anadeniz çukuru, ani ölüm etkeni, anjiyogenik şok, antijenik drift, antijenik kayma, applikat ekseni, apsisler ekseni, artizlenimcilik, aşırı gürelenim, ...

14 harfli

abieninik asit, ağkat izlenimi, Akdeniz filosu, Akdeniz iklimi, Akdeniz mavisi, aksenik kültür, aktarmadirgeni, alan yönetmeni, albenisi olmak, alevlenivermek, Amphisbaenidae, antijenik şift, Aşağıyeniyapan, aşın örselenim, ateş değirmeni, ayaklar üçgeni, ayaklık ekseni, baba kerpeteni, bağır tükenimi, bağlama düzeni, bahçe ötleğeni, ...

13 harfli

açılış töreni, adalar denizi, adenilik asit, aglutinojenik, Akdeniz paktı, Akpınarbeleni, albeni kıvrak, albeni vermek, Alcıyeniyapan, alevleniverme, alt yüklenici, anadenizbilim, ara yinelenim, Aralık denizi, arama bülteni, autric üçkeni, bağ doku beni, bağır tükenim, bahçe öteğeni, bahçeötleğeni, bale eğitmeni, ...

12 harfli

ağlayan seni, Akdeniz foku, Akdeniz ırkı, Akdeniz soyu, albenisizlik, Amoebotaenia, anarı beniri, anlam ekseni, antihijyenik, antijenisite, antropojenik, aslın elmeni, Aşagıyenigün, Aşağıyeniköy, aşama düzeni, aşkmerdiveni, ataş deymeni, ateş deymeni, Balçıkbeleni, bazofilopeni, beğenilirlik, ...

11 harfli

abba düzeni, acı genirek, acı genirik, agenitalizm, Akdağmadeni, akım düzeni, aleni tadat, alenileşmek, alfa etkeni, alımı geniş, anaç tikeni, anma töreni, anoksijenik, Aşağıyenice, ateş dikeni, atmadirgeni, ayak tenisi, beğeniverme, beklenilmek, Belenyenice, benilletmek, ...

10 harfli

açık deniz, ak yenirce, alenileşme, allerjenik, androjenik, anıt benit, antijenite, asit fenik, bağ leğeni, Balaenidae, baş dümeni, bebe benik, beğenilmek, beğenirlik, beklenilme, belirlenim, belirleniş, benildemek, beniletmek, benillemek, benimsemek, ...

9 harfli

abiyogeni, acel yeni, acer yeni, adeniform, adenin, A, aerojenik, Akyeniköy, albenisiz, aleniyyet, alerjenik, alevleniş, ana deniz, anotojeni, antijenik, antivenin, Apeninler, ara deniz, Arenicola, arenikola, arsenikli, ateşleniş, ...

8 harfli

adenilat, adenitis, adifenin, advenire, ağmağeni, albenili, aleniyet, anadeniz, aradeniz, arenikol, ayah eni, ayak eni, bahdeniz, bahtenis, bahteniz, baktenis, begteniz, beğenili, behtenis, behteniz, beklenim, ...

7 harfli

acayeni, Akdeniz, aksenik, Aldeniz, alfenit, apojeni, arsenik, Aybeniz, Aydeniz, barenim, beğenir, beğeniş, bekleni, benimki, benisal, Benişli, benivaz, benizli, besleni, bezeniş, bitdeñi, ...

6 harfli

adenit, albeni, asteni, beceni, bedenî, beğeni, beleni, Benian, Benice, benign, çeleñi, çeteni, denizi, dereni, direni, düzeñi, elenik, elleni, endeni, enenik, eniceh, ...

5 harfli

aleni, aleni, Benin, beniş, beniz, cenih, cenik, cenil, cenin, cenit, ceniz, çenik, çeniz, deeni, denim, deniş, deniz, enine, eñire, Enise, eniyh, ...

4 harfli

beni, çeñi, deni, eniç, enig, enih, enik, enil, eñin, enir, Enis, eniş, enit, eniz, geni, keni, leni, meni, neni, peni, Senî, ...

3 harfli

eni

Kelime Ara