Epizootik ulseratif sendrom

Epizootik ulseratif sendrom İng. Epizootic ulserative syndrome

Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, serbest veya kültüre edilmiş balıklarda Aphanomyces invadans’ın neden olduğu, granülomatöz karakterde bozukluklar oluşturan bir mantar hastalığı.


Epizootik ulseratif sendrom için benzer kelimeler


Epizootik ulseratif sendrom, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, E harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'E', 'p', 'i', 'z', 'o', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'u', 'l', 's', 'e', 'r', 'a', 't', 'i', 'f', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', şeklindedir.
Epizootik ulseratif sendrom kelimesinin tersten yazılışı mordnes fitareslu kitoozipE diziliminde gösterilir.