erkek iç üreme organları

erkek iç üreme organları Dgr. anat. partes genitales masculinae internae

anat. Spermium’ları yapan er bezi, spermium’ları depolayan epididimis ve eklenti bezlerinden oluşan organlar, partes genitales maskulina interna.


erkek iç üreme organları için benzer kelimeler


erkek iç üreme organları, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'k', 'e', 'k', ' ', 'i', 'ç', ' ', 'ü', 'r', 'e', 'm', 'e', ' ', 'o', 'r', 'g', 'a', 'n', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
erkek iç üreme organları kelimesinin tersten yazılışı ıralnagro emerü çi kekre diziliminde gösterilir.