dişi dış üreme organları

dişi dış üreme organları Dgr. anat. partes genitales femininae externae

anat. Pudendum femininum ve clitoris’ten ibaret olan organlar, partes genitales feminina eksterna, pudendum femininum.


dişi dış üreme organları için benzer kelimeler


dişi dış üreme organları, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'ş', 'i', ' ', 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'ü', 'r', 'e', 'm', 'e', ' ', 'o', 'r', 'g', 'a', 'n', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
dişi dış üreme organları kelimesinin tersten yazılışı ıralnagro emerü şıd işid diziliminde gösterilir.