erken kaz besisi

erken kaz besisi İng. early goose feeding

Kaz palazlarının 8-10 haftalık yaşta kızartmalık kaz olarak pazarlanması için, yüksek enerji ve protein içeren rasyonlarla yoğun besiye tabi tutulması.


erken kaz besisi için benzer kelimeler


erken kaz besisi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'k', 'e', 'n', ' ', 'k', 'a', 'z', ' ', 'b', 'e', 's', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
erken kaz besisi kelimesinin tersten yazılışı isiseb zak nekre diziliminde gösterilir.