buzağı besisi

buzağı besisi İng. calf fattening

Pembe, gevrek et üretimi amacıyla süt veya sıvı yemlerle beslenerek 8-10 haftalık yaşta 150-200 kg canlı ağırlığa ulaşmak için buzağılara yapılan besi.


buzağı besisi için benzer kelimeler


buzağı besisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'z', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'b', 'e', 's', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
buzağı besisi kelimesinin tersten yazılışı isiseb ığazub diziliminde gösterilir.