ertelenmiş yordam çağrısı

ertelenmiş yordam çağrısı İng. deferred procedure call (DPC)

(EYÇ)


ertelenmiş yordam çağrısı için benzer kelimeler


ertelenmiş yordam çağrısı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 't', 'e', 'l', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'y', 'o', 'r', 'd', 'a', 'm', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
ertelenmiş yordam çağrısı kelimesinin tersten yazılışı ısırğaç madroy şimneletre diziliminde gösterilir.