uzaktan yordam çağrısı

uzaktan yordam çağrısı İng. remote procedure call (RPC)

(UYÇ)


uzaktan yordam çağrısı için benzer kelimeler


uzaktan yordam çağrısı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'z', 'a', 'k', 't', 'a', 'n', ' ', 'y', 'o', 'r', 'd', 'a', 'm', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
uzaktan yordam çağrısı kelimesinin tersten yazılışı ısırğaç madroy natkazu diziliminde gösterilir.