ödeme çağrısı

ödeme çağrısı İng. call for fonds

Çoğunlukla anamal arttırımı işlerinde paydaşlara ödeme isteminde bulunulması.


ödeme çağrısı için benzer kelimeler


ödeme çağrısı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'd', 'e', 'm', 'e', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
ödeme çağrısı kelimesinin tersten yazılışı ısırğaç emedö diziliminde gösterilir.