eş hacimli kasılma

eş hacimli kasılma İng. isometric muscle contraction

Kasın geriliminde artış, boyunda herhangi bir değişimin olmadığı bir kasılma tipi izometrik kasılma. Kas mekanik bir iş yapmaz.


eş hacimli kasılma için benzer kelimeler


eş hacimli kasılma, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', ' ', 'h', 'a', 'c', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'k', 'a', 's', 'ı', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
eş hacimli kasılma kelimesinin tersten yazılışı amlısak ilmicah şe diziliminde gösterilir.