eşhacimli kasılma evresi

eşhacimli kasılma evresi İng. period of isometric (isovolumetric) contraction

Kalpte karıncıkların depolarize olması sırasında; karıncık içi basıncın artması ve hacmin değişmediği, kulakçık ve karıncık arasındaki kapakçıklarla semilunar kapakçıkların kapalı olduğu karıncık büzülme evresi, izometrik kasılma evresi.


eşhacimli kasılma evresi için benzer kelimeler


eşhacimli kasılma evresi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'h', 'a', 'c', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'k', 'a', 's', 'ı', 'l', 'm', 'a', ' ', 'e', 'v', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
eşhacimli kasılma evresi kelimesinin tersten yazılışı iserve amlısak ilmicahşe diziliminde gösterilir.