esansiyel yağ asitleri

esansiyel yağ asitleri İng. essential fatty acid

Omurgalılar tarafından sentezlenemeyen ve diyetle alınması gereken linoleik, linolenik gibi uzun zincirli doymamış yağ asitleri, F vitamini.


esansiyel yağ asitleri için benzer kelimeler


esansiyel yağ asitleri, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'a', 's', 'i', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
esansiyel yağ asitleri kelimesinin tersten yazılışı ireltisa ğay leyisnase diziliminde gösterilir.