ester yağ asitleri

ester yağ asitleri İng. ester fatty acids

Hayvansal ve/veya bitkisel yağlardan türeyen yağ asitlerinin metil, etil ve diğer gliserit olmayan esterlerinden oluşan; büyük bir çoğunluğu ester'den ibaret olan; en az % 85 toplam yağ asitleri, en çok % 10 serbest yağ asitleri, en çok % 6 sabunlaşmayan /madde (metil esterler için X 2) ve en çok % 1 çözünmeyen madde içeren bir ürün.


ester yağ asitleri için benzer kelimeler


ester yağ asitleri, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 't', 'e', 'r', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'a', 's', 'i', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
ester yağ asitleri kelimesinin tersten yazılışı ireltisa ğay retse diziliminde gösterilir.