ester

ester Alm. Ester

a. kim. Organik asitlerle alkollerin aralarından bir su molekülü ayrılması sonucunda verdikleri madde.


ester İng. ester

Organik asitlerle (RCOOH), alkollerin (R'OH) etkileşmelerinden oluşan ve RCOOR' genel formülüyle gösterilen bileşik grubunun genel adı. Esterler, oluşturdukları asitten ve alkolden daha uçucu, su ile karışmayan ve yağları iyi çözen sıvı maddelerdir.


ester Fr. ester

(kimya)


ester İng. ester

Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler.


ester için benzer kelimeler


ester, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
ester kelimesinin tersten yazılışı retse diziliminde gösterilir.