eşdeğerleyim

eşdeğerleyim İng. titration

Oylumu bilinen bir çözeltinin derişimini bulmak için, derişimi belli bir çözeltiyi ölçerek ona ekleyip, tepkimenin bitim noktasını, uygun bir belirtecin renk değişimiyle ya da elektriksel yöntemlerle saptama.


eşdeğerleyim için benzer kelimeler


eşdeğerleyim, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'y', 'i', 'm', şeklindedir.
eşdeğerleyim kelimesinin tersten yazılışı miyelreğedşe diziliminde gösterilir.