geri eşdeğerleyim

geri eşdeğerleyim İng. back titration

Oylumsal çözümlemede, çözeltiye eşdeğerlik noktasını aşacak nicelikte tepken eklendikten sonra, tepkimeye girmemiş olan aşırısını, eşdeğerleyerek eşdeğerlik noktasını bulma.


geri eşdeğerleyim için benzer kelimeler


geri eşdeğerleyim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'y', 'i', 'm', şeklindedir.
geri eşdeğerleyim kelimesinin tersten yazılışı miyelreğedşe ireg diziliminde gösterilir.