geri geri

geri geri

zf. Geriye doğru, arka arka, götün götün, kıçın kıçın.


geri geri için benzer kelimeler


geri geri, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
geri geri kelimesinin tersten yazılışı ireg ireg diziliminde gösterilir.