eşek inadı

eşek inadı

a. hkr. Söylediğinden veya yaptığından dönmeme, çok direnme.


eşek inadı için benzer kelimeler


eşek inadı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'e', 'k', ' ', 'i', 'n', 'a', 'd', 'ı', şeklindedir.
eşek inadı kelimesinin tersten yazılışı ıdani keşe diziliminde gösterilir.