katır inadı

katır inadı

a. Fazla inatçı olma durumu: “Katır inadı var bu çocukta!” -R. H. Karay.


katır inadı için benzer kelimeler


katır inadı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 'r', ' ', 'i', 'n', 'a', 'd', 'ı', şeklindedir.
katır inadı kelimesinin tersten yazılışı ıdani rıtak diziliminde gösterilir.