katır boncuğu

katır boncuğu

a. 1. Çoğu binek hayvanlarının boynuna süs olarak takılan, mavi camdan iri boncuk. 2. Bu boncuklarla birlikte dizilen küçük deniz kabukları.


katır boncuğu için benzer kelimeler


katır boncuğu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 'r', ' ', 'b', 'o', 'n', 'c', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
katır boncuğu kelimesinin tersten yazılışı uğucnob rıtak diziliminde gösterilir.