nazar boncuğu

nazar boncuğu

a. 1. Nazar değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu. 2. sf. mec. Eşi benzeri olmayan, tek.


nazar boncuğu için benzer kelimeler


nazar boncuğu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'z', 'a', 'r', ' ', 'b', 'o', 'n', 'c', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
nazar boncuğu kelimesinin tersten yazılışı uğucnob razan diziliminde gösterilir.