nazar

nazar Ar. na©ar

a. 1. Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz. 2. esk. Bakış, bakma, göz atma: “İlk nazarda mağrur, azametli tesirini veriyor.” -S. M. Alus.


nazar

Kervan.


nazar İng. evil eye

Belli kimselerde bulunduğuna inanılan; insanlara, özellikle çocuklara, evcil hayvanlara, eve, mala mülke, hatta cansız nesnelere de zarar veren; bakışla dışarı fırlayan çarpıcı ve öldürücü güç.


Nazar Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek 1. Bakma, göz atma. 2. Düşünme. 3. Göz değme. 4. İtibar, saygı.


nazar için benzer kelimeler


nazar, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'z', 'a', 'r', şeklindedir.
nazar kelimesinin tersten yazılışı razan diziliminde gösterilir.