beşik boncuğu

beşik boncuğu

Çocuğun oynaması için beşiğin kulpuna takılan boncuk.


beşik boncuğu için benzer kelimeler


beşik boncuğu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'b', 'o', 'n', 'c', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
beşik boncuğu kelimesinin tersten yazılışı uğucnob kişeb diziliminde gösterilir.