sayı boncuğu

sayı boncuğu

a. mat. Basit sayma ve hesap işleri yapmakta kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs.


sayı boncuğu İng. abacus

(...)


sayı boncuğu için benzer kelimeler


sayı boncuğu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'ı', ' ', 'b', 'o', 'n', 'c', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
sayı boncuğu kelimesinin tersten yazılışı uğucnob ıyas diziliminde gösterilir.