ıkra boncuğu

ıkra boncuğu

Nazar boncuğu.


ıkra boncuğu için benzer kelimeler


ıkra boncuğu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'k', 'r', 'a', ' ', 'b', 'o', 'n', 'c', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
ıkra boncuğu kelimesinin tersten yazılışı uğucnob arkı diziliminde gösterilir.