göz boncuğu

göz boncuğu

a. Nazar boncuğu.


göz boncuğu

Nazar için kullanılan mavi boncuk.


göz boncuğu

İnsanı nazardan, kötü gözden koruduğuna inanılan ve bu amaçla daha çok çocukların omuzbaşlarına ve gömleklerinin yakalarına dikilen camdan yapılma, göz biçimindeki boncuk, a. bk. nazar.


göz boncuğu

Nazar boncuğu.


göz boncuğu için benzer kelimeler


göz boncuğu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', ' ', 'b', 'o', 'n', 'c', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
göz boncuğu kelimesinin tersten yazılışı uğucnob zög diziliminde gösterilir.