esen kalmak

esen kalmak

ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli olmak: Şen ve esen kalınız.


esen kalmak için benzer kelimeler


esen kalmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'e', 'n', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
esen kalmak kelimesinin tersten yazılışı kamlak nese diziliminde gösterilir.