eşitsiz heceli çekim

eşitsiz heceli çekim Fr. déclinatison imparisyllabique

Türlü hallerinde hece sayısı eşit kalmıyan isim çekimi.


eşitsiz heceli çekim için benzer kelimeler


eşitsiz heceli çekim, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', 's', 'i', 'z', ' ', 'h', 'e', 'c', 'e', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
eşitsiz heceli çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç ileceh zistişe diziliminde gösterilir.