eşit heceli çekim

eşit heceli çekim Fr. déclinaison parisyllabe

Bazı dillerin isim hallerinde hece sayısı değişimiyen isim çekimi.


eşit heceli çekim için benzer kelimeler


eşit heceli çekim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'h', 'e', 'c', 'e', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
eşit heceli çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç ileceh tişe diziliminde gösterilir.