tek heceli dil

tek heceli dil

a. db. Çince ve Tibetçe gibi kelimeleri tek heceden oluşan dil.


tek heceli dil İng. monosyllabic language

Sözcükleri tek heceli dil: Çince, Tibetçe vb.


tek heceli dil için benzer kelimeler


tek heceli dil, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'k', ' ', 'h', 'e', 'c', 'e', 'l', 'i', ' ', 'd', 'i', 'l', şeklindedir.
tek heceli dil kelimesinin tersten yazılışı lid ileceh ket diziliminde gösterilir.