tek heceli

tek heceli Fr. monosyllabe

Bir hecesi olan ( Kök, taban, kelime ).


tek heceli için benzer kelimeler


tek heceli, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'k', ' ', 'h', 'e', 'c', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
tek heceli kelimesinin tersten yazılışı ileceh ket diziliminde gösterilir.