İçinde TEK geçen kelimeler

İçinde TEK geçen kelimeler 2177 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tek aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tek anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TEK geçen kelimeler

25 harfli

enflasyonun desteklenmesi, etek takmak (veya giymek), idari ve teknik teşvikler, ikili çifteker hız yarışı, ikinci Steklov fonksiyonu, işgücünün teknik işbölümü, karşılıklı tekel piyasası, kötek atmak (veya çekmek), Northern lekeleme tekniği, ötektoid öncesi sementiti, reprodüktif biyoteknoloji, Southern lekeleme tekniği, tek değişkenli istatistik, tek düzen sayışım dizgesi, tek elektron toplu ışıtaç, tek yönlü varyans analizi, tekdüze sıkı azalan işlev, teker dilli kurbağagiller, teklif eğrileri diyagramı, tekme atmak (veya vurmak), teknik hakların korunması, ...

24 harfli

Afrika çizgili tekirciği, Allah tekrarına erdirsin, bağımsız askılı tekerlek, çiftekerci uzluk belgesi, düzgünsüz tekir görürlük, el elde etek belde olmak, iki yanlı tekel piyasası, izomorfizm anlamında tek, jel elektroforez tekniği, kemik destekli keseliler, küreme tekerli kazaratar, ötektik öncesi sementiti, ötektiküstü dökme demiri, papağan gibi tekrarlamak, prototekal enfeksiyonlar, prototekal enterokolitis, süreç teknolojik gelişme, tek değişkenli fonksiyon, tek taraflı hermafrodizm, tek yanlı türevlenebilme, tekdüze sıkı artan işlev, ...

23 harfli

Beyaz Portekiz Merinosu, bulgu belgeli teknikler, çiftteker üstünde denge, deli pösteki sayar gibi, destekleme politikaları, devinimsiz kafalı teker, düzen tekerli yolverici, hazır yemek teknolojisi, ikili çifteker sonaşımı, ikinci el ipotek pazarı, ipotek karşılığı tahvil, Jackson tekil integrali, Jevons tek fiyat yasası, kaldırılabilir tekillik, katışık tekir gö-rürlük, kazan çektirme ektekeri, kehribar kutu destekler, Kemik-desteklikeseliler, mıknatıslı teker sürücü, motorlu çifteker sepeti, nötr teknolojik gelişme, ...

22 harfli

büyük kavak tekeböceği, dek değil, (tek değil), demir-karbon ötektoidi, destekleyici oyuncular, durgun teknede kaplama, güçlü tek yanlı sınama, istek kipinin hikâyesi, istek kipinin rivayeti, isteklerin beraberliği, kaldıraç fiyat teklifi, kırmızı kutu destekler, markanın tekil öğeleri, motorartçısı çiftekeri, ötektik öncesi perliti, parametre tektürelliği, siyah korteksli böbrek, tek değerli özellikler, tek maden para dizgesi, tek maden para yöntemi, tek taraflı kriptorşit, tek-değişkenli dağılım, ...

21 harfli

AB teknoloji komiseri, ad kayıt istek paketi, ad sorgu istek paketi, alıcı tekeli piyasası, Almon gecikme tekniği, Andonyan sahtekârlığı, çay arabası tekerleği, çayırda çifteker topu, demir-karbon ötektiği, desteklik boyuttutarı, dıştan tek ayak kapma, doyan istekler yasası, dudak tekrecil (kası), evrensel tekil kimlik, Hollanda tekne köpeği, ipotek altında tutmak, iyi üretim teknikleri, Offord teklik teoremi, oyuncul çiftekercilik, öncekileri destekleme, ötektoidaltı bileşimi, ...

20 harfli

`kimdir bil` tekniği, alıcının tekel ederi, artek yazılış biçimi, bağlaç tekrarlanması, betek-yolakçıl yalım, birinci şahıs teklik, birinci teklik şahıs, bootstrap teknikleri, böteke iç zar yalımı, çift-tek çekirdekler, çifteker yarış alanı, destekleme kredileri, destekleyici izlence, emek kullanan teknik, emek yoğun teknoloji, fiyat dışı destekler, galvanizleme teknesi, güzel yüzgeçli tekir, iletişim teknolojisi, ipotek kredi sistemi, ipotekli borç senedi, ...

19 harfli

açık teklif yöntemi, alt teknesine irmek, anti-tekel yasaları, bilgi teknolojileri, bilişim teknolojisi, biteklik (toprakta), burgaç-teke karşıtı, derilgen tekircelik, destekleme alımları, destekleyici kaynak, düzen teker dişlisi, düzüksüz tekircelik, düzünsüz tekircelik, el benim etek senin, elifi mertek sanmak, eteklerini indirmek, eteklerini toplamak, gökkuşağı tekerleği, göz lekeli tekircik, ikili çifteker topu, ikinci teklik şahıs, ...

18 harfli

açkılama tekerleği, basma-satma tekeli, değişiklik teklifi, destek elektroliti, destekleme açınığı, destekleme belgiti, destekleyici bölge, destekleyici müzik, eğitim teknolojisi, estek köstek etmek, fiyat desteklemesi, fosfatlama teknesi, G bantlama tekniği, güneş lekeli tekir, içice giren destek, iki teker (bisikl), kamu davası tekeli, karışık tekircelik, katışık tekircelik, koku ölçme tekniği, köstekten sıyrılma, ...

17 harfli

açık teklif usulü, açındırma teknesi, adımını tek atmak, art teker dişlisi, Avrupa tek parası, Avrupa Tek Senedi, ayağını tek almak, Bayesçi teknikler, bilgi teknolojisi, bulanıklık tekeri, bütçeleme tekniği, çift yönlü destek, çifteker sonaşamı, çiftekerli gezgin, çiftteker cambazı, destek fonksiyonu, destek ışıklaması, destekleme fiyatı, destekleyici ışık, destekleyici kişi, dörtteker çekişli, ...

16 harfli

anadeniz teknesi, art teker ekseni, asıl tekil nokta, aşırı istekleten, ayaktopu tekniği, bekletme teknesi, beslenme teknesi, destek hücreleri, destekleme alımı, desteklenebilmek, destekleyebilmek, dış teker eğrisi, durulama teknesi, erteki, (irteki), iç destek işlevi, ikili çiftekerci, istek uyandırmak, kapanak tekersel, karakter tekrarı, mıknatıslı teker, motorlu çifteker, ...

15 harfli

adrenal korteks, asker çiftekeri, aztek soykırımı, başteknisyenlik, betek kurakçası, bibliyotekçilik, böbrek korteksi, bulaşık teknesi, çamaşır teknesi, çene (zootekni), çiftekanatlılar, çifteker kulübü, çiftekerle gezi, çiftekerle polo, destek ağırlığı, destek seviyesi, desteklenebilme, destekleyebilme, destekleyicilik, destekli abanık, destekli kelime, ...

14 harfli

akarsu teknesi, altın tekircik, ara yerteknesi, aseptik teknik, beldiri bestek, betek-yatıncıl, betek-yolakçıl, beyin korteksi, biftek mantarı, cüce çiftteker, çıkarım tekeli, çifteker sporu, çifttekercilik, deferentektomi, delphi tekniği, destek dayancı, destek dizgesi, destek doğrusu, destek hücresi, destek noktası, destekli bütçe, ...

13 harfli

ada tekirciği, Akal teke atı, Ayak tekerlek, banyo teknesi, bir tek atmak, biyoteknoloji, burunlu tekir, çentek çüntek, çıkrık tekeri, çifteker topu, çiftekercilik, çizgili tekir, değişir teker, destek bellek, destek birimi, destek çubuğu, destek demiri, destek dokusu, destek düzeyi, destek eğrisi, destek görmek, ...

12 harfli

akçalı tekel, Akdoğantekke, alıcı tekeli, başteknisyen, besteklenmek, bibliyotekçi, boynuzluteke, Büyüktekören, Chastekfelci, cinsel istek, çakı tekniği, çelik destek, daktilotekni, delgi tekeri, Derbenttekke, destek grevi, destek olmak, desteklenmek, destekleşmek, destekletmek, destekleyici, ...

11 harfli

ağaç destek, altag üstek, altın tekir, antekabrien, arkitektura, Atalantekke, bestekârlık, besteklemek, betek şişim, büyük tekke, cins tekili, çenteklemek, çevre teker, çiftekercik, çifttekerci, Derelitekke, destek doku, destekçilik, desteklemek, destekleniş, desteklenme, ...

10 harfli

Aktaştekke, arı eteklü, arka teker, aro etekli, aru etekli, Aşağıtekke, Aşağıtütek, ayda setek, bibliyotek, Buluttekin, Buruktekin, Büyüktekke, cüce tekir, Çarıktekke, çevreteker, Çiftekavak, Çiftekemer, Çifteköprü, değmetekin, Demirtekin, Deniztekin, ...

9 harfli

Akçatekir, Aksutekke, art teker, Balatekin, biotekton, Boğatekin, Cimitekke, Çiftekuyu, çiftteker, demeteken, destekler, desteksiz, Dolutekne, dörttekli, Durutekin, egsiketek, eğsigetek, eğsiketek, eğsügetek, ek destek, ek tekeri, ...

8 harfli

akateksi, alacatek, Alptekin, Aztekler, Baytekin, bestekâr, betekçil, Beytekin, biteklîk, Boztekke, Cantekin, çifteker, Çiftekoz, Çifteköy, Dağtekin, Daltekin, destekçi, destekli, diskotek, döş etek, eksüetek, ...

7 harfli

Aktekin, Aktekke, Aytekin, betekçe, bir tek, birötek, bitekiz, bitteki, Dağteke, dörttek, elketek, Ertekin, esgetek, esgötek, esketek, etekcek, etekçek, eteklik, fototek, hatekin, heletek, ...

6 harfli

apotek, asatek, behtek, bestek, biftek, Birtek, biştek, bittek, böltek, böteke, bürtek, büteki, celtek, çaltek, çeltek, çentek, çöltek, çörtek, destek, deştek, diktek, ...

5 harfli

Aytek, betek, bitek, citek, çetek, çitek, çötek, Ertek, estek, êteki, İrtek, istek, iştek, kotek, kötek, kütek, metek, oteki, örtek, öteki, Öztek, ...

4 harfli

etek, itek, ötek, teka, teke, teki, teks, ütek

3 harfli

tek

Kelime Ara