TEK ile başlayan kelimeler

TEK ile başlayan veya başında TEK olan kelimeler 1094 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tek aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tek anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TEK ile başlayan kelimeler

25 harfli

tek değişkenli istatistik, tek düzen sayışım dizgesi, tek elektron toplu ışıtaç, tek yönlü varyans analizi, tekdüze sıkı azalan işlev, teker dilli kurbağagiller, teklif eğrileri diyagramı, tekme atmak (veya vurmak), teknik hakların korunması, tektepeli bakışımsız eğri, tektip bölgesel fiyatlama

24 harfli

tek değişkenli fonksiyon, tek taraflı hermafrodizm, tek yanlı türevlenebilme, tekdüze sıkı artan işlev, tekdüze sıkı azalan dizi, tekelci rekabet piyasası, teker-dili-kurbağagiller, tekerdilli-kurbağagiller, teklik birinci şahıs eki, tekno-ekonomik paradigma, tekno-iktisadi paradigma, teknoloji açığı hipotezi, tekrenkli ışınımlar yeri, tektepeli bakışımlı eğri, tektürel denklem sistemi

23 harfli

tek bayt kotlama düzeni, tek boynuzlu döl yatağı, tek kenarlı seslendirme, tek özellik seleksiyonu, tek parametreli altgrup, tek resimli canlandırma, tek yapracik didimcikli, tek yöncül koklamsızlık, tek yönlü ANOVA tablosu, tek-yönlü bölümlendirme, tekbaşına anlamlı deyim, tekdeğişirlilikli model, tekdeğişken çözümlemesi, tekdüze en güçlü sınama, tekdüze sıkı artan dizi, tekelciliğe karşı önlem, teker meker yuvarlanmak, tekerli paten gösterisi, tekil integral operatör, teklik ikinci şahıs eki, teklik üçüncü şahıs eki, ...

22 harfli

tek değerli özellikler, tek maden para dizgesi, tek maden para yöntemi, tek taraflı kriptorşit, tek-değişkenli dağılım, tekdüze önsel olasılık, teker durduraç yuvgusu, tekgözeli deney düzeni, teknecik-böbrek yalımı, teknik yarışımı önleme, teknoloji açığı önsavı

21 harfli

tek değişkenli öngörü, tek etki alanı modeli, tek etkili tulumbalar, tek evreli nitrürleme, tek kuyruklu p değeri, tek yanlı transferler, tek yöncül duyusuzluk, tekelci toprak geliri, Tekevreli ardıl motor, tekil olmayan dağılım, teknoloji adaptasyonu, teknolojik bağımlılık, tektip bölgesel fiyat

20 harfli

tek aşamalı su basma, tek çiğitli çoğalımı, tek değişkenli model, tek dizüstü (duruşu), tek fiyat politikası, tek gönderim belgesi, tek parametreli eğri, tek resimli gösterim, tek sıralı epitelyum, tek yerden satınalma, tek yumurta ikizleri, tek yumurta ikizliği, tek yüzlü blok kitap, tek-çift çekirdekler, tekağırşaklı kavrama, tekbiçimli hızlanıra, tekbirimli örnekleme, tekdüze azalan işlev, tekeden süt çıkarmak, tekerlek kapanıklığı, tekerlek örümcek ağı, ...

19 harfli

tek çerçeve temsili, tek enerjili ışınım, tek kapanda savunma, tek kuyruk sınaması, tek kuyruklu sınama, tek moleküllü işlem, tek nokta mutasyonu, tek öğretmenli okul, tek resimli çevirim, tek resimli devinim, tek tabakalı epitel, tek yancıl bücürlük, tek yerden işe alma, tek yönlü sestoplar, tek-doruklu dağılım, tek-ışınlı cihazlar, tek-sınama öğrenimi, tek-tek çekirdekler, teka-lütein hücresi, tekdeğerli gönderim, tekdüze artan işlev, ...

18 harfli

tek çizgi mağazası, tek eksenli buzsul, tek eşlik denetimi, tek hücre proteini, tek hücreli mantar, tek kat dolanan ağ, tek kıvrımlı lamba, tek makaralık film, tek oluk dalgalığı, tek resim düzeneği, tek resim sineması, tek satır denetimi, tek sistronlu mRNA, tek tepeli dağılım, tek tırnak işareti, tek yan kuşak, TYK, tek yönlü penalama, tekalif-i divaniye, tekbiçimli dağılım, tekborulu sönümleç, tekdüze artan dizi, ...

17 harfli

tek ailelik konut, tek baş ikişiklik, tek bölmeli model, tek çekirdekliler, tek çeşit birikim, tek heceli diller, tek kat boyaresim, tek maden sistemi, tek ölçünlü almaç, tek örnek olmayan, tek parçalı şerit, tek resim alıcısı, tek vergi sistemi, tek yanlı almaşık, tek yönlü tepkime, tek yumurta ikizi, tek-hörgüçlü deve, tek-renkli süzgeç, teka hücre tümörü, tekaüt ikramiyesi, tekbiçimli deneme, ...

16 harfli

tek akciğerliler, tek borulu döşem, tek boynuzlu tüp, tek delikli film, tek dişli ligant, tek doruklu hece, tek etkili basaç, tek fiyat kanunu, tek fiyat yasası, tek kale oynamak, tek kıvrımlı tel, tek kişilik oyun, tek kollu pinter, tek konutlu kene, tek maden ölçüsü, tek oranlı vergi, tek renkli görme, tek tabaka hücre, tek ürünlü tarım, tek yanlı sınama, tek-akciğerliler, ...

15 harfli

tek biçim doğum, tek bildirmelik, tek çitmikçiler, tek dağıtıcılık, tek değer işlev, tek diz dengesi, tek doruklu ton, tek hücre ölümü, tek kişili fiil, tek koldan atma, tek parça burgu, tek parmaklılar, tek vidalı pres, tek vücut olmak, tek yarıklı mil, tek yöncül ağrı, tek yönlü ANOVA, tek yük belgesi, tek-parmaklılar, tek-renkli ışık, tekara yazıyüzü, ...

14 harfli

tek anlamlılık, tek atomlu gaz, tek badaklılık, tek baş gözere, tek baş ikişik, tek çekirdekli, tek çenekliler, tek çeneklilik, tek değişkenli, tek delikliler, tek duyarlıklı, tek el dengesi, tek heceli dil, tek konişmento, tek pas yapmak, tek sıra delik, tek sıra olmak, tek tanrıcılık, tek taraflılık, tek yön modeli, tek-yönlü akım, ...

13 harfli

tek ayaklılık, tek çitmiksel, tek fonksiyon, tek kat iplik, tek mideliler, tek omuzlular, tek öğüncülük, tek seçicilik, tek yönlü yol, tek yüzgeçler, tek-değişimli, tek-omuzlular, teka eksterna, teka folikülü, tekabül etmek, tekâmül etmek, tekâsüf etmek, tekbiçimlilik, tekboyutluluk, tekdilli toka, tekdüze işlev, ...

12 harfli

tek anlamlık, tek başlılık, tek devşirim, tek durmamak, tek eluzluğu, tek erkçilik, tek gözereli, tek gözlülük, tek kandırlı, tek kursaklı, tek parmaklı, tek ses yolu, tek seslilik, tek tabakalı, tek türlülük, tek yanlılık, tek yapraklı, tek yoğunluk, tek yönetici, tek yönlülük, teka interna, ...

11 harfli

tek 8 alıcı, tek anlamlı, tek çenekli, tek çiçekli, tek çiğitli, tek çözelti, tek doğuran, tek doruklu, tek dölgülü, tek dudaklı, tek eşlilik, tek evlilik, tek hücreli, tek iplikli, tek kesekli, tek kişilik, tek kutuplu, tek oturmak, tek partili, tek tabanca, tek tanrıcı, ...

10 harfli

tek ağızlı, tek ayaklı, tek barklı, tek başına, tek çapraz, tek çitmik, tek dalmak, tek durmak, tek düşmek, tek erklik, tek etkili, tek evreli, tek geçmek, tek gözlük, tek heceli, tek kapılı, tek parmak, tek renkli, tek sağrak, tek seçici, tek turmak, ...

9 harfli

tek badak, tek bezem, tek biçim, tek bilek, tek çarık, tek çatal, tek çözüm, tek dalma, tek dayak, tek değil, tek düzgü, tek elden, tek erkçi, tek eşlem, tek fazlı, tek iplik, tek işlev, tek kanat, tek kapan, tek kaslı, tek kuşak, ...

8 harfli

tek adam, tek eşli, tek evli, tek ingi, tek sayı, tek ucay, teka tek, tekallat, Tekardıç, tekbacak, tekbaskı, tekbenci, tekbıyık, tekbiçim, tekbuçuk, tekcilik, Tekçınar, tekçilik, tekçizge, tekdamar, tekdikim, ...

7 harfli

tek bağ, tek baş, tek göz, tek pas, tek tük, tek tür, tek yön, tekabül, tekadım, Tekağaç, tekağız, tekâlif, tekaltı, tekâmül, tekâsüf, tekâsül, tekavid, tekavül, tekayak, tekdüze, Tekebaş, ...

6 harfli

tek ki, Tekalp, Tekant, tekâpu, tekaüt, tekbağ, Tekbaş, Tekbay, Tekbek, Tekbey, tekbir, Tekcan, tekcil, Tekçam, tekdaş, tekdeş, tekdir, tekele, Tekeli, tekerk, tekeze, ...

5 harfli

tek 8, Tekal, Tekay, tekce, tekçe, tekçi, tekeç, tekel, tekem, teker, tekeş, tekge, tekik, tekil, tekin, tekir, tekiş, tekit, tekiz, tekke, tekle, ...

4 harfli

teka, teke, teki, teks

3 harfli

tek

Kelime Ara