iki heceli

iki heceli Fr. disyllabe

İki hecesi olan (kök, taban, kelime).


iki heceli için benzer kelimeler


iki heceli, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'h', 'e', 'c', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
iki heceli kelimesinin tersten yazılışı ileceh iki diziliminde gösterilir.