eski kent

eski kent İng. old town

Sonradan büyüyüp, çevresine doğru genişleyen kentlerin, dar sokakları, tarihsel yapıları ile ilgiyi çeken, ve kentin ilk kurulduğu kesimlerini içine alan bölümü.


eski kent İng. old town, ancient town, historic nucleus

1. İçinde yaşadığımız yüzyıldan daha önceleri kurulmuş bulunan kent. 2 -Bir kentin, ilk kurulduğu çağdaki çekirdeği çevresinde, ona daha sonraki çağların ve uygarlıkların kattığı ekinsel değerlerle bir bütün oluşturan, genellikle ekin ve turizm amaçlarıyla korunan kent kesimi.


eski kent için benzer kelimeler


eski kent, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'k', 'i', ' ', 'k', 'e', 'n', 't', şeklindedir.
eski kent kelimesinin tersten yazılışı tnek ikse diziliminde gösterilir.