eski biçim sözcük

eski biçim sözcük İng. archaic

(Derleme.. kalıntı kelime, arkaik kelime) Çağdaş dil kurallarına aykırı olarak eski biçimini koruyan sözcük: Kaygu, haşmetlu, idük vb.


eski biçim sözcük için benzer kelimeler


eski biçim sözcük, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'k', 'i', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', ' ', 's', 'ö', 'z', 'c', 'ü', 'k', şeklindedir.
eski biçim sözcük kelimesinin tersten yazılışı küczös miçib ikse diziliminde gösterilir.