anahtar sözcük

anahtar sözcük, -ğü

a. Anahtar kelime.


anahtar sözcük İng. keyword
anahtar sözcük İng. keyword, catchword

Bir kitabın ya da yazının konusunu belirlemek için kullanılan ve addan seçilen önemli sözcük.


anahtar sözcük için benzer kelimeler


anahtar sözcük, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'h', 't', 'a', 'r', ' ', 's', 'ö', 'z', 'c', 'ü', 'k', şeklindedir.
anahtar sözcük kelimesinin tersten yazılışı küczös rathana diziliminde gösterilir.