bağlam içinde anahtar-sözcük dizini

bağlam içinde anahtar-sözcük dizini İng. keyword in context index, KWIC index

Belgelemede, anahtar-sözcüklerin abece, sırasında ve bağlamlarıyla birlikte, geçtikleri yeri de gösterir biçimde düzenlenmiş listesi, bk. söz bağlamı.


bağlam içinde anahtar-sözcük dizini için benzer kelimeler


bağlam içinde anahtar-sözcük dizini, 35 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', ' ', 'i', 'ç', 'i', 'n', 'd', 'e', ' ', 'a', 'n', 'a', 'h', 't', 'a', 'r', '-', 's', 'ö', 'z', 'c', 'ü', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
bağlam içinde anahtar-sözcük dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid küczös-rathana edniçi malğab diziliminde gösterilir.