bağlam duyarsız

bağlam duyarsız İng. context-free

bağlam duyarsız için benzer kelimeler


bağlam duyarsız, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', ' ', 'd', 'u', 'y', 'a', 'r', 's', 'ı', 'z', şeklindedir.
bağlam duyarsız kelimesinin tersten yazılışı zısrayud malğab diziliminde gösterilir.