abecesel sözcük

abecesel sözcük İng. alphabetic word

Yalnız bir abecenin yazaçlarından oluşan sözcük.


abecesel sözcük için benzer kelimeler


abecesel sözcük, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'e', 'c', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 's', 'ö', 'z', 'c', 'ü', 'k', şeklindedir.
abecesel sözcük kelimesinin tersten yazılışı küczös leseceba diziliminde gösterilir.