abecesel damga takımı

abecesel damga takımı İng. alphabetic character set

Yazaçları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan, buna karşılık sayılan dışarıda bırakan damga takımı.


abecesel damga takımı için benzer kelimeler


abecesel damga takımı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'e', 'c', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'a', 'm', 'g', 'a', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
abecesel damga takımı kelimesinin tersten yazılışı ımıkat agmad leseceba diziliminde gösterilir.