abecesayısal damga takımı

abecesayısal damga takımı İng. alphanumeric character set

Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı.


abecesayısal damga takımı için benzer kelimeler


abecesayısal damga takımı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'e', 'c', 'e', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'a', 'l', ' ', 'd', 'a', 'm', 'g', 'a', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
abecesayısal damga takımı kelimesinin tersten yazılışı ımıkat agmad lasıyaseceba diziliminde gösterilir.