sayısal düğümlü damga takımı

sayısal düğümlü damga takımı İng. numeric coded character set

Sayısal düğümlerle düğümlenmiş öğelerden oluşan damga takımı.


sayısal düğümlü damga takımı için benzer kelimeler


sayısal düğümlü damga takımı, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'a', 'l', ' ', 'd', 'ü', 'ğ', 'ü', 'm', 'l', 'ü', ' ', 'd', 'a', 'm', 'g', 'a', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
sayısal düğümlü damga takımı kelimesinin tersten yazılışı ımıkat agmad ülmüğüd lasıyas diziliminde gösterilir.