düğümlenmiş damga takımı

düğümlenmiş damga takımı İng. coded character set

1. Bir damga takımını ve bu damga takımının damgalan ile bunların düğümlenmiş gösterimleri arasındaki bire bir ilişkileri saptayan ve hiçbir belirsizlik taşımayan kurallar kümesi. 2. Her bir damgası belli bir düğümle gösterilen herhangi bir damga takımı, örn. düğümlenmiş abecesel, sayısal ya da abecesayısal damga takımı.


düğümlenmiş damga takımı için benzer kelimeler


düğümlenmiş damga takımı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ğ', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'd', 'a', 'm', 'g', 'a', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
düğümlenmiş damga takımı kelimesinin tersten yazılışı ımıkat agmad şimnelmüğüd diziliminde gösterilir.