eşlenik çap

eşlenik çap İng. conjugate diameter

İkinci dereceden merkezli bir eğrinin çaplarından birine paralel olan kirişlerinin orta noktalarının geometrik yerine söz konusu çapa eşlenik olan çap denir. Şekilde CD çapı AB çapının eşleniğidir. (…)


eşlenik çap için benzer kelimeler


eşlenik çap, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'l', 'e', 'n', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'a', 'p', şeklindedir.
eşlenik çap kelimesinin tersten yazılışı paç kinelşe diziliminde gösterilir.