eşleşik uzambiçimler

eşleşik uzambiçimler İng. congruent figures

Düzlemde ya da uzayda katı dönüşümlerle birbirine çakıştırılabilen uzambiçimler. Anlamdaş. özdeş uzambiçimler.


eşleşik uzambiçimler için benzer kelimeler


eşleşik uzambiçimler, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'u', 'z', 'a', 'm', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
eşleşik uzambiçimler kelimesinin tersten yazılışı relmiçibmazu kişelşe diziliminde gösterilir.