özdeş uzambiçimler

özdeş uzambiçimler İng. identical figures

bk. eşleşik uzambiçimler.


özdeş uzambiçimler için benzer kelimeler


özdeş uzambiçimler, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'd', 'e', 'ş', ' ', 'u', 'z', 'a', 'm', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
özdeş uzambiçimler kelimesinin tersten yazılışı relmiçibmazu şedzö diziliminde gösterilir.