eşlik ikili

eşlik ikili İng. parity bit

Verideki 1 ikillerin sayısının tek ya da çift oluşuna göre 0 ya da 1 değeri alan artık bir ikilden oluşan sağlama sayısı, bk. sağlama sayısı.


eşlik ikili için benzer kelimeler


eşlik ikili, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'l', 'i', 'k', ' ', 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
eşlik ikili kelimesinin tersten yazılışı iliki kilşe diziliminde gösterilir.